La nostra especialitat en Restauració de Mobles i altres objectes

Moltes vegades, l’objecte artístic que s’ha de restaurar està compost de diversos materials. Es fàcil trobar que un moble tingui metalls en els tiradors i bocaclaus, pintures decoratives, talles que representen flors i fulles, o bé marqueteria , etc.

Es freqüent que un gerro xinès de porcellana tingui una peanya tallada en fusta. I una làmpada que porti penjades als braços de llautó llàgrimes de cristall.

Aquest ornaments pertanyen a diferents àmbits de treball. Mantenint sempre els mètodes i procediments tradicionals i artesanals usem les tècniques específiques que faran que la peça sigui restaurada en la seva totalitat.

Mobles i objectes de fusta
Metalls
Porcellanes
Làmpades
Daurats i policromies
Cristall
Pintura