Restauració de Llàmpades a Barcelona

Malgrat que hi ha làmpades de diversos tipus i formes, pel que fa a la seva restauració totes segueixen un procés bàsic: es desmunta la instal·lació elèctrica, se separen els diferents components de totes les seves parts, ja siguin braços de llautó o llàgrimes de cristall.

Desprès de netejar cada part dels elements que la composen es reinicia el muntatge i la nova instal·lació elèctrica.

Vint Trenta ofereix, a mes a mes, el servei de desmuntar i tornar a instal•lar novament las làmpades a domicili.