Restauració de Llàmpades a Barcelona

Malgrat que hi ha làmpades de diversos tipus i formes, pel que fa a la seva restauració totes segueixen un procés bàsic: es desmunta la instal·lació elèctrica, se separen els diferents components de totes les seves parts, ja siguin braços de llautó o llàgrimes de cristall.

Desprès de netejar cada part dels elements que la composen es reinicia el muntatge i la nova instal·lació elèctrica.

Vint Trenta ofereix, a mes a mes, el servei de desmuntar i tornar a instal•lar novament las làmpades a domicili.

Podem restaurar un sol braç d’una llum, una cosa que sol passar amb les llums de vidre, que amb força facilitat solen partir-se. O també soldar peces de metall que s’hagin trencat.

Tenim un gran estoc de llàgrimes per substituir en cas de pèrdua o trencament. I pel que fa al metall, ja sigui plata o llautó no sempre és necessari polir-lo, ja que de vegades amb una bona neteja és suficient.