Restauració de Metalls a Barcelona

Canelobres, gerros, centres, marcs, copes, làmpades, safates i d’altres objectes purament utilitaris han estat fabricats amb tot tipus de metalls i d’aleacions. Gairebé tots estan decorats amb incrustacions, gravats, repujats i diverses pàtines.

Els metalls mes usuals son: l’alumini, el bronze, el coure, el llautó, el ferro, l’or i la plata. Tots ells sofreixen en major o menor grau el pas del temps. Els afecten entre d’altres: l’oxidació i el desgast, l’envelliment del to original, esquerdes i bonys.

Els processos de restauració de metalls, varien en funció del metall i del problema que tingui. En general hi intervenen els processos químics i mecanitzats amb els quals podran recuperar tot el llustre i la brillantor.

S’ha de tenir en compte que avui en dia després del procés de restauració del metall, els objectes son sotmesos a un tractament amb vernissos que els protegiran d’una oxidació posterior i de la pèrdua de la pàtina, per tal de mantenir la lluentor original sense que calgui tornar-lo a netejar.