Restauració de Pintures a Barcelona

En la conservació i restauració de pintures podem distingir entre tractaments de consolidació o estabilització dels materials i intervencions destinades a la recuperació de la imatge.

L’ordre dels tractaments dependrà de les necessitats de l’obra en si mateixa i dels materials que calgui utilitzar. En alguns casos caldrà solucionar les alteracions del suport per respectar la capa pictòrica. En altres ocasions, serà necessari netejar prèviament ò fixar per tal de seguir amb el suport. Els tractaments de consolidació o fixació tenen com a finalitat restablir la cohesió i l’adhesivitat entre diferents materials i estrats.

L’objectiu de reintegrar la preparació i la policromia es obtenir la continuïtat de la matèria pictòrica, cas que hi haguessin llacunes (pèrdues de la policromia) en aquest estrat.
En tot cas sempre caldrà fer prèviament l’estudi i anàlisi complet de l’obra en funció de proposar un tractament segons les alteracions que presenti i les seves causes.