Restauració de Porcellana a Barcelona

L’avantatge de le porcellanes sobre els metalls o els mobles és que el temps no les altera. Si la porcellana està en bon estat, és fàcil conservar-la.

En canvi, tenen l’inconvenient de que són molt fràgils. En un segon es pot perdre una peça perque quedi del tot feta a trossos, sigui quin sigui el seu material.

Els processos de restauració de porcellanes i ceràmiques intenten resoldre els problemes mes comuns en aquestes peces: ja sigui que estiguin fetes a trossos o que tinguin esquerdes, taques, les vores escantonades, desgastada per l’ús o que els falti algun tros.

Desprès de l’estudi organolèptic de la peça es passa a la intervenció pràctica i específica adequada al seu estat. Neteja, consolidació interna i externa per l’unió dels fragments, reintegració del suport perdut i reintegració cromàtica de la decoració. El resultat del procés de restauració serà l’obtenció de l’estètica original de l’objecte.