Restauració de Daurats i Policromies a Barcelona

En general, marcs, miralls, cartel·les, cornucòpies, etc. Presenten una estructura trencada, pèrdua de parts ornamentals i de talla, trossos saltats que deixen veure la fusta i el guix, desgast, brutícia i envelliment de la lluentor de l’or.

L’objectiu de la restauració dels daurats i les policromies serà restablir tota la peça utilitzant les tècniques tradicionals del daurat, evitant, com a criteri general, d’intervenir en aquelles parts on els materials originals estiguin en bon estat.