Restauració de Cristall a Barcelona

Si del que es tracta es d’un objecte decoratiu, la seva restauració inclou el procés d’encolar i reintegrar els fragments o trossos que puguin faltar junt amb el retoc de la pintura en el color mes semblant possible al de l’original.

Si del que es tracta és de restaurar una vidriera, cal conservar el mes possible el material original, encolant-hi els trossos trencats. Pel que fa a l’emplomat, on sigui possible es conservarà, en cas de no poder ser, es substituirà per tal d’evitar que les peces es desplomin.